24. September 2021 07:07:27
Navigácia
· Úvod
· Vyhľadávanie
Kto je Online
· Hostí Online: 1

· Členov Online: 0

· Registrovaní členovia: 2
· Najnovší člen: zmluvy
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Partizánske je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, tovarov ktorými sú potraviny, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Štatutárny zástupca: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.

E-mail: primator@partizanske.sk
Telefón: +421 38 5363052
Fax: +421 38 7492103
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 729192/0200
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mesto Partizánske prostredníctvom oddelenia služieb úradu, referátu verejného obstarávania a oddelenia územného rozvoja a výstavby. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, tovarov ktorými sú potraviny, na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb. Vo verejnom obstarávaní sú využívané aj elektronické aukcie.

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú zákazky nadlimitné, podlimitné a s nízkou hodnotou:
1. zákazky nadlimitné sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.ted.europa.eu, vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a vo svojom profile na svojej webovej stránke.
2. zákazky podlimitné sú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a vo svojom profile na svojej webovej stránke..
3. zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 sú zverejňované vo svojom profile na svojej webovej stránke.

 
Detail VEREJNÉ OBSTARÁVANIE od 1.1.2020
Detail Zákazky podľa § 9, ods. 9 (do 17.4.2016) (255)
Detail Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska do 31.12.2019 (53)
Detail Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska do 31.12.2019 (189)
Detail Nadlimitné zákazky do 31.12.2019 (2)
Detail Zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 a zákazky od 1000,00 EUR do 31.12.2019 (462)
Detail Prípravné trhové konzultácie do 31.12.2019 (1)
Detail ELEKTRONICKÉ PRIESKUMY A AUKCIE
Vyhľadávanie v kategóriach
Kategória
Vygenerované za: 0,02 sekúnd - 23 DB dop. 3,194,716 návštev