20. Máj 2019 08:23:11
Navigácia
· Úvod
· Vyhľadávanie
Kto je Online
· Hostí Online: 1

· Členov Online: 0

· Registrovaní členovia: 2
· Najnovší člen: zmluvy
Prihlásenie
Meno

HesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Mesto Partizánske je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, tovarov ktorými sú potraviny, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Mesto Partizánske
Sídlo: Nám. SNP 212/4, 958 01 Partizánske
Štatutárny zástupca: doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.

E-mail: primator@partizanske.sk
Telefón: +421 38 5363052
Fax: +421 38 7492103
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu: 729192/0200
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mesto Partizánske prostredníctvom oddelenia služieb úradu, referátu verejného obstarávania a oddelenia územného rozvoja a výstavby. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, tovarov ktorými sú potraviny, na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb. Vo verejnom obstarávaní sú využívané aj elektronické aukcie.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:
1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int, vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a vo svojom profile na svojej webovej stránke.
2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a vo svojom profile na svojej webovej stránke..
3. zákazky podľa § 9 ods. 9, zverejňované vo svojom profile na svojej webovej stránke.

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:
1. verejná súťaž (VS)
2. užšia súťaž (US)
3. rokovacie konanie (RK)
4. súťažný dialóg (SD)
 
Detail Zákazky podľa § 9, ods. 9 (do 17.4.2016) (255)
Detail Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska (48)
Detail Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska (186)
Detail Nadlimitné zákazky (2)
Detail Zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 (od 18.4.2016) (371)
Detail ELEKTRONICKÉ PRIESKUMY A AUKCIE
Vyhľadávanie v kategóriach
Kategória
Vygenerované za: 0,02 sekúnd - 22 DB dop. 1,645,732 návštev